Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a hotărât în 1999 că World Space Week – Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic – se va desfăşura anual între 4-10 octombrie, în această perioadă aniversându-se două evenimente importante din istoria omenirii: 4 octombrie 1957 – lansarea lui Sputnik 1, primului satelit realizat de om ce a deschis calea spre explorarea spaţiului şi 10 octombrie 1967 – semnarea tratatului privind principiile care guvernează activităţile statelor în domeniul explorării şi utilizării paşnice a spaţiului cosmic, inclusiv a Lunii şi a celorlalte corpuri cereşti..