Construim viitorul impreuna!

Suntem mândri sa fim una din instituțiile de învățământ cu tradiție din județ.

Viziunea

Viziunea

Viziunea şcolii noastre este construită în concordanţă cu misiunea oricărui asezământ de educaţie, care este menit să interacţioneze cu mediul social, cultural şi economic în vederea transformării şcolii într-un veritabil centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii, inclusiv prin pregătirea tinerilor pentru a fi cetăţeni ai unei Europe unite, educarea lor în spirit civic democratic.

Valorile

Valorile

Fiind o veritabilă instituţie de cultură şi educaţie, şcoala noastră transmite cunoștinţe şi formează valori fundamentale respectate şi promovate al căror beneficiar direct este elevul. În parteneriat cu ceilalţi factori interesaţi de educaţie, şcoala noastra se straduieşte să creeze un mediu favorabil, astfel încât fiecare elev să-şi atingă maximul posibil de capacităţi intelectuale, morale, emoţionale şi de lucru în echipă.

Misiune

Misiune

Să oferim locuitorilor din zona Abrud oportunităţi educaţionale şi de formare profesională la standarde de calitate, asigurându-le egalitatea şanselor în dezvoltarea propriei cariere, să stimulăm învăţarea pe tot parcursul vieţii, pentru a deveni cetăţeni activi.

Începuturile

Începuturile

Evenimentele fericite ale anului 1918 au impus printre altele şi întărirea aşezămintelor culturale româneşti din „Ţara Moţilor”, materializate prin deschiderea şcolii mixte din Abrud, la 6 Martie 1919.

Clădirea unui renume

Clădirea unui renume

Dintre foştii elevi ai şcolii din Abrud s-au ridicat specialişti de nădejde în toate sferele de activitate, iar ca o punte „deal – vale” a spaţiului mioritic românesc a urmat cursurile clasei I a şcolii normale în anul şcolar 1937-1938 „cel mai iubit dintre pământeni” – ilustrul scriitor Marin Preda.

Elevi ieri, dascăli azi

Elevi ieri, dascăli azi

Datorită spiritului apostolic al slujitorilor şcolii, prestigiul instituţiei noastre a crescut permanent devenind cel mai apreciat şi cunoscut liceu din zonă, iar dacă în 1919 erau înscrişi 91 de elevi, azi, la peste 99 de ani de existenţă se lucrează cu peste 750 de elevi veniţi din toate colţurile judeţului Alba, precum şi din judeţele învecinate.

Astăzi și mereu

Astăzi și mereu

Renumele instituţiei noastre a fost clădit cu migală de-a lungul timpului de un valoros corp profesoral şi personal auxiliar, dar şi de seriozitatea colectivelor de elevi ce au studiat cu dăruire şi pasiune.