Sigla

 

Liceul "Horea, Cloşca şi Crişan"

str. Republicii, nr. 18, Abrud, 515100, Alba, Romania,
Tel 0258 780623, Fax 0258 780601 email: hcc.abrud@yahoo.com; hcc.abrud@mail.albanet.ro;

SCURT ISTORIC AL ŞCOLII DIN ABRUD

   Liceul din orasul Abrud îşi are izvorul în nazuinţele moţilor de întregire a neamului, vis îndeplinit la 1 Decembrie 1918.

   Evenimentele fericite ale anului 1918 au impus printre altele şi întărirea aşezămintelor culturale româneşti din „Ţara Moţilor”, materializate prin deschiderea şcolii mixte din Abrud, la 6 Martie 1919. Astfel, în clasele I-IV ale primei promoţii a secţiei române, au fost înscrişi 91 de elevi, din care 47 de băieţi şi 44 de fete. Tot în perioada interbelică, are loc în cadrul secţiei române, deschiderea şcolii normale (învăţători).
   Dintre foştii elevi ai şcolii din Abrud s-au ridicat specialişti de nădejde în toate sferele de activitate, iar ca o punte „deal – vale” a spaţiului mioritic românesc a urmat cursurile clasei I a şcolii normale în anul şcolar 1937-1938 „cel mai iubit dintre pământeni” – ilustrul scriitor Marin Preda.
   Din 9 Martie 1958, această instituţie de învăţământ poartă numele martirilor răscoalei din 1784: Horea, Cloşca şi Crişan.
   Datorită spiritului apostolic  al slujitorilor şcolii, prestigiul instituţiei noastre a crescut permanent devenind cel mai apreciat şi cunoscut liceu din zonă, iar dacă în 1919 erau înscrişi 91 de elevi, azi, la peste 99 de ani de existenţă  se lucrează cu peste 750 de elevi veniţi din toate colţurile judeţului Alba, precum şi din judeţele învecinate.  

   Renumele instituţiei noastre a fost clădit cu migală de-a lungul timpului de un valoros corp profesoral şi personal auxiliar, dar şi de seriozitatea colectivelor de elevi ce au studiat cu dăruire şi pasiune.

Istoricul şcolii

 • În 1893 în Abrud funcţiona într-o cladire construită în acest scop o şcoala elementară de stat maghiară. Se fac solicitări repetate către Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii pentru înfiinţarea unui liceu, dar din lipsă de fonduri aprobarea pentru o şcoală civilă se obţine abia la 1 septembrie 1907. Şcoala civilă şi-a deschis porţile pentru 75 de elevi în localul şcolii elementare.
 • Din 10 octombrie 1910 - Şcoala Civilă din Abrud se transferă în noul local de şcoală de pe actuala stradă a Cetăţii.
 • După Marea Unire din 1918 - prin reorganizarea Învăţământului Şcoala Civilă devine Şcoală de Stat Mixtă, având clase de predare în limba română şi limba maghiară.
 • În Martie 1919 are loc depunerea jurămîntului de credinţa a cadrelor didactice faţă de statul romăn, fapt ce marchează Începutul învăţământului liceal în limba română.
 • În perioada 1920-1921 şcoala primeşte denumirea de Şcoala Medie de Stat pentru Băieţi. Tot atunci se înfiinţează şi Şcoala Medie pentru Fete cu sediul în alt local.
 • Din Noiembrie 1922 Şcoala Medie de Băieţi se transformă prin ordinul 38583/1923 în Şcoala Normală de Băieţi "Andrei Şaguna". Primii absolvenţi ai acestei şcoli părăsesc băncile şcolii în 1927.
 • În urma Reformei învăţământului din 1948 Şcoala Normală de băieţi "Andrei Şaguna" ia denumirea de Şcoala Pedagogică mixtă ce funcţionează până în 1954, când se transformă în Şcoala Medie de 10 ani.
 • În 9 martie 1958, la 50 de ani de existenţă a învăţământului liceal în Abrud, Şcoala Medie primeşte numele martirilor răscoalei din 1784 "Horea, Cloşca şi Crişan", nume pe care-l poarta şi astăzi.
 • Dupa 1978, în Abrud, au aparut câeva unităţi economice: Combinatul Minier al Cuprului Roşia Poieni, Antrepriza de Construcţii Montaj Minier, Filatura de Bumbac din Abrud, care au determinat apariţia unor secţii noi alături de cele existente, în scopul pregătirii elevilor în domenii ca: electrotehnică, mecanică, preparare minereuri, construcţii, industrie usoară. Pe lânga liceu, existau şi clase de profesională şi de maiştrii.
 • În 1990 se încheie construcţia noului complex şcolar de pe strada Republicii, nr. 18, în care functioneaza în prezent unitatea noastră şi care este alcătuit din cladirea centrală cu 20 săli de clasă, 7 laboratoare, bibliotecă, ateliere şcoală (10 ateliere), internat cu 240 de locuri, cantina cu 160 de locuri/serie, centrală termică proprie, sală de sport şi bază sportivă în aer liber, gospodarie anexă, magazii etc.
 • Începând cu 1 septembrie 1991 se reînfiinţează în cadrul Grupului Şcolar "Horea, Cloşca şi Crişan" Abrud câte o clasă cu profil pedagogic în cadrul filierei vocaţionale alături de celelalte clase de liceu. Prin filiera vocaţională se pregatesc: învăţatori, educatori, bibliotecari, animatori culturali.
 • În perioada octombrie 2000 până în septembrie 2003, în cladirea centrală a Grupului Şcolar "Horea, Cloşca şi Crişan" şi-a desfăşurat activitatea o grupă de studenţi ai Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia forma IDD (învăţământ semifrecvenţă) în urma unui protocol de colaborare semnat de conducerea celor două unităţi de învăţământ.
 • Din 2003 şcoala a beneficiat de proiectele Phare TVET şi face parte din reţeaua celor 100 de şcoli care au fost reabilitate şi dotate la standarde europene. În anul 2006 a fost reabilitată sala de sport, iar în anul 2007 a început reabilitarea şi modernizarea internatului cu fonduri alocate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.