Suma elementelor unui vector#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int n, v[11], suma=0;
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
   cin>>v[i];
   suma=suma+v[i];
  }
  cout<<suma;
}

Explicatie:

- citim numarul de elemente pe care le vom citi in vector
- citim cate un elemente cu ajutorul unui for de la 1 la n, al i-lea element citit fiind pe pozitia i
- in timp ce citim elementul, il vom aduna la suma
- in final afisam suma


TEMA: calculati produsul elementelor