Oglindit#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int nr, oglindit=0;
  cin>>nr;//citim numarul caruia ii vom construi oglinditul
  while(nr!=0)
  {
   int ult_cifra=nr%10;
   oglindit=oglindit*10+ult_cifra;
   nr=nr/10;
  }
  cout<<oglindit;
}


Explicatie:

- citim numarul
- cat timp numarul este diferit de 0 (mai avem cifre), in variabila ult_cifra vom memora ultima cifra a numarului memorat in variabila nr si vom construi oglinditul dupa relatia: oglindit=oglindit*10+ult_cifra
- afisam oglinditul


Palindrom
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int nr, oglindit=0;
  cin>>nr;//citim numarul caruia ii vom construi oglinditul
  int copie=nr; 
  //copiem intr-o variabila numarul citit pentru a putea vedea 
  //ulterior daca acesta este palidrom
  while(copie!=0)
  {
   int ult_cifra=copie%10;
   oglindit=oglindit*10+ult_cifra;
   copie=copie/10;
  }
  cout<<oglindit<<'\n';
  if(oglindit==nr)
   cout<<"numarul "<<nr<<" este palindrom";
  else
   cout<<"numarul "<<nr<<" nu este palindrom";
}


Explicatie:

- citim numarul
- ii vom memora valoarea intr-o variabila ajutatoare numita copie pentru a putea vedea ulterior daca oglinditul este chiar numarul citit
- cat timp numarul este diferit de 0 (mai avem cifre), in variabila ult_cifra vom memora ultima cifra a numarului memorat in variabila nr si vom construi oglinditul dupa relatia: oglindit=oglindit*10+ult_cifra
- afisam oglinditul si vom afisa un mesaj corespunzator: daca numarul citit este palindrom sau nu