Divizorii comuni a doua numereMetoda naiva

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int a, b;
  cin>>a; //primul numar
  cin>>b; //al doilea numar
  //le vom modifica astfel incat a sa fie cel mai mic dintre cele 2
  if(b<a)
  {
   int aux=a;
   a=b;
   b=aux;
  }
  int d;
  //vom considera toti divizorii: proprii si improprii
  for(d=1;d<=a;d++)
   if(a%d==0 && b%d==0)
     cout<<d<<' ';
}

Explicatie:

- citim cele 2 numere: a si b
- le ordonam pentru a parcurge for-ul de divizori pana la cel mai mic
- vom verifica pentru fiecare numar de la 1 la cel mai mic dintre cele 2 numere daca se imparte la a si b
Metoda eficienta

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int a, b;
  cin>>a; //primul numar
  cin>>b; //al doilea numar
  //le vom modifica astfel incat a sa fie cel mai mic dintre cele 2
  if(b<a)
  {
   int aux=a;
   a=b;
   b=aux;
  }
  int d;
  //vom considera toti divizorii: proprii si improprii
  if(a==1) //nu exista alti divizori in afara de 1
   cout<<1;
  else
  {
   cout<<1<<' ';
   if(b%a==0)
     cout<<a<<' ';
   for(d=2;d*d<=a;d++)
     if(a%d==0 && b%d==0)
     {
      cout<<d<<' ';
      if(b%(a/d)==0 && d*d!=a)
        cout<<a/d<<' ';
     }
  }
}

Explicatie:

- citim cele 2 numere: a si b
- le ordonam pentru a parcurge for-ul de divizori pana la cel mai mic
- vom verifica pentru fiecare numar de la 2 la sqrt(a) daca acesta este divizor pentru ambele numere
- in caz afirmativ, vom verifica daca elementul care corespunde perechii a/d este divizor pentru b, deoarece pentru a este clar ca e
- mai trebuie verificat sa nu fi ajuns la sqrt(a) si sa nu afisam divizorul de 2 ori