Cel mai mic multiplu comunMetoda prin scaderi repetate

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int a, b, cmmmc, cmmdc;
  cin>>a; //primul numar
  cin>>b; //al doilea numar
  int a_salvat=a, b_salvat=b;
  while(b!=0)
  {
   int r=a%b;
   a=b;
   b=r;
  }
  //cel mai mare divizor comun va fi memorat de variabila a
  cmmdc=a;
  cmmmc=(a_salvat*b_salvat)/cmmdc;
  cout<<cmmmc;
}

Explicatie:

- citim cele 2 numere: a si b
- avem proprietate cmmdc*cmmmc=a*b, asa ca aflam cmmdc-ul si dupa cmmmc-ul
- inainte de toate este necesar sa ne salvam cele doua variabile, deoarece acestea isi vor schimba valoarea in momentul calcularii cmmdc-ului
- in final aflam cmmmc-ul cu ajutorul formulei