Sigla

 

Liceul "Horea, Cloşca şi Crişan"

str. Republicii, nr. 18, Abrud, 515100, Alba, Romania,
Tel 0258 780623, Fax 0258 780601 email: hcc.abrud@yahoo.com; hcc.abrud@mail.albanet.ro;

MISIUNEA ŞCOLII
Să oferim locuitorilor din zona Abrud oportunităţi educaţionale şi de formare profesională la standarde de calitate, asigurându-le egalitatea şanselor în dezvoltarea propriei cariere, să stimulăm învăţarea pe tot parcursul vieţii, pentru a deveni cetăţeni activi.
VIZIUNEA ŞCOLII
Viziunea şcolii noastre este construită în concordanţă cu misiunea oricărui asezământ de educaţie, care este menit să interacţioneze cu mediul social culturar şi economic în vederea transformării şcolii într-un veritabil centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii, inclusiv prin pregătirea tinerilor pentru a fi cetăţeni a unei Europe unite, educarea lor în spiritul civic democratic. Fiind o veritabilă instituţie de cultură şi educaţie, şcoala noastră transmite cunostinţe şi formează valori fundamentale respectate şi promovate al căror beneficiari direct este elevul. În parteneriat cu ceilalţi factori interesaţi de educaţie, şcoala noastra se straduieşte să creeze un mediu favorabil, astfel încât fiecare elev să-şi atingă maximul posibil de capacităţi intelectuale, morale, emoţionale şi de lucru în echipă.


Cladirea liceului